Biuro tłumaczeń NIEMIECKI-DIREKT - Cennik

Tłumaczenie poświadczone 
(tzw. "przysięgłe")*

od 45 zł / 1125 znaków ze spacjami z niemieckiego na polski

od 60 zł / 1125 znaków ze spacjami z polskiego na niemiecki
Tłumaczenie w trybie zwykłym* od 45 zł / 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie w trybie ekspresowym* od 60 zł / 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie poświadczone 
(tzw. "przysięgłe") kompletu dokumentów samochodowych*
180 zł* / komplet z niemieckiego na polski Komplet stanowią następujące dokumenty: 1.         dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein Teil I) 2.         karta pojazdu (Fahrzeugschein Teil II lub Brief) *dokumenty wystawiane po 2004 roku   Dowód zakupu (umowa kupna lub rachunek) – jest wyceniany indywidualnie (koszt zwykle 50-150 zł)
Tłumaczenia ustne* od 200 zł / godzina we Wrocławiu, Oławie lub Siechnicach

Podane powyżej kwoty są stawkami brutto - wystawiam faktury bez doliczania podatku VAT  

Orientacyjne ceny tłumaczenia standardowych dokumentów polskich na język niemiecki (w złotych)
akt urodzenia pełny 120
akt urodzenia skrócony 60
dyplom specjalizacyjny lekarza od 60
dyplom wyższej uczelni 120
suplement do dyplomu

wycena indywidualna

według liczby znaków

pełny akt ślubu 120
prawo wykonywania zawodu lekarza od 120
skrócony akt ślubu 120
skrócony akt zgonu 60
świadectwo dojrzałości (matura) po 2005 roku (1 strona rozliczeniowa) 60
świadectwo dojrzałości (matura) sprzed 2005 roku (całe świadectwo) 180-240
świadectwo szkoły podstawowej/gimnazjum od 120
wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 120
wyciąg z rejestru handlowego KRS

wycena indywidualna

według liczby znaków

zaświadczenie o niekaralności od 120
zaświadczenie o przebiegu OC od 120
zaświadczenie REGON od 120
wpis do CEIDG od 120
zezwolenie na ślub                   120
Orientacyjne ceny tłumaczenia standardowych dokumentów niemieckich na język polski (w złotych):
niemiecki dowód rejestracyjny pojazdu (2 części) - dokumenty wystawiane od 2004 roku 180
austriacki / szwajcarski dowód rejestracyjny pojazdu 150 / 120
umowa kupna pojazdu / rachunek od 50
zgłoszenie działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) od 100

Pozostałe dokumenty i teksty

Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”)
Tłumaczenie przysięgłe DE-PL od 45 zł/strona 1125 znaków
Tryb ekspresowy (24 h) do ustalenia 1125 znaków
Tłumaczenie przysięgłe PL-DE od 60 zł/strona 1125 znaków
Tryb ekspresowy (24 h) do ustalenia 1125 znaków
Tłumaczenie zwykłe pisemne
Tłumaczenie pisemne PL-DE, DE-PL  od 45 zł/str. 1500 znaków
Tryb ekspresowy (24 h) od 70 zł/strona 1500 znaków
Tłumaczenia specjalne
Tłumaczenie pisemne tekstu specjalistycznego lub trudnego do odczytania (np. stare rękopisy)   wskazana wycena przed zleceniem
Weryfikacja tekstu przez profesjonalnego redaktora (rodowitego użytkownika języka niemieckiego)   wskazana wycena przed zleceniem
Tłumaczenie prezentacji multimedialnych z zachowaniem ich układu graficznego wskazana wycena przed zleceniem
Przygotowanie prezentacji w języku niemieckim z powierzonego materiału w języku polskim wskazana wycena przed zleceniem

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie ustne (cena za godzinę pracy tłumacza)
jako tłumacz przysięgły 250 zł np. przy akcie notarialnym, w USC itp. minimalny czas pracy 2 godziny (we Wrocławiu, Oławie lub Siechnicach)
symultaniczne 200 zł konieczny drugi tłumacz
konsekutywne od 200 zł minimalny czas pracy 2 godziny (we Wrocławiu, Oławie lub Siechnicach)
towarzyszące całodzienne 1200 zł / dzień,
w tym do 8 godz. tłumaczenia
koszty przejazdów, wyżywienia, zakwaterowania ponosi zleceniodawca
czas podróży (nie dotyczy miast Wrocław, Oława i Siechnice) do ustalenia

Powyższe ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.