Cennik

Tłumaczenie poświadczone 
(tzw. "przysięgłe")*
od 32 zł / 1125 znaków ze spacjami z niemieckiego na polski od 38 zł / 1125 znaków ze spacjami z polskiego na niemiecki
Tłumaczenie w trybie zwykłym* od 32 zł / 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie w trybie ekspresowym* od 45zł / 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie poświadczone 
(tzw. "przysięgłe") kompletu dokumentów samochodowych*
100 zł* / komplet z niemieckiego na polski Komplet stanowią następujące dokumenty: 1.         dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein Teil I) 2.         karta pojazdu (Fahrzeugschein Teil II lub Brief) *dokumenty wystawiane po 2004 roku   Dowód zakupu (umowa kupna lub rachunek) – jest wyceniany indywidualnie (koszt zwykle 30-80 zł)
Tłumaczenia ustne* od 120 zł / godzina we Wrocławiu lub Oławie

Podane powyżej kwoty są stawkami brutto - wystawiam rachunki bez doliczania podatku VAT  

Orientacyjne ceny tłumaczenia standardowych dokumentów polskich na język niemiecki (w złotych)
akt urodzenia pełny 80
akt urodzenia skrócony 40
dyplom specjalizacyjny lekarza od 40
dyplom wyższej uczelni 70
suplement do dyplomu od 350 do 490
pełny akt ślubu 80
prawo wykonywania zawodu lekarza od 70
skrócony akt ślubu 80
skrócony akt zgonu 40
świadectwo dojrzałości (matura) po 2005 roku (1 strona rozliczeniowa) 40
świadectwo dojrzałości (matura) sprzed 2005 roku (całe świadectwo) 120-160
świadectwo szkoły podstawowej/gimnazjum od 80
wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 80
wyciąg z rejestru handlowego KRS wycena indywidualna
zaświadczenie o niekaralności od 80
zaświadczenie o przebiegu OC od 60
zaświadczenie REGON od 80
wpis do CEIDG od 80
zezwolenie na ślub                   60
Orientacyjne ceny tłumaczenia standardowych dokumentów niemieckich na język polski (w złotych):
niemiecki dowód rejestracyjny pojazdu (2 części) - dokumenty wystawiane od 2004 roku 100
austriacki / szwajcarski dowód rejestracyjny pojazdu 80 / 50
umowa kupna pojazdu / rachunek od 30
zgłoszenie działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) od 60

Pozostałe dokumenty i teksty

Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”)
Tłumaczenie przysięgłe DE-PL od 32 zł/strona 1125 znaków
Tryb ekspresowy (24 h) do ustalenia 1125 znaków
Tłumaczenie przysięgłe PL-DE od 38 zł/strona 1125 znaków
Tryb ekspresowy (24 h) do ustalenia 1125 znaków
Tłumaczenie zwykłe pisemne
Tłumaczenie pisemne PL-DE, DE-PL  od 32 zł/str. 1500 znaków
Tryb ekspresowy (24 h) od 45 zł/strona 1500 znaków
Tłumaczenia specjalne
Tłumaczenie pisemne tekstu specjalistycznego lub trudnego do odczytania (np. stare rękopisy)   wskazana wycena przed zleceniem
Weryfikacja tekstu przez profesjonalnego redaktora (rodowitego użytkownika języka niemieckiego)   wskazana wycena przed zleceniem
Tłumaczenie prezentacji multimedialnych z zachowaniem ich układu graficznego wskazana wycena przed zleceniem
Przygotowanie prezentacji w języku niemieckim z powierzonego materiału w języku polskim wskazana wycena przed zleceniem

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie ustne (cena za godzinę pracy tłumacza)
jako tłumacz przysięgły 150 zł np. przy akcie notarialnym, w USC itp. minimalny czas pracy 2 godziny (we Wrocławiu lub Oławie)
symultaniczne 150 zł konieczny drugi tłumacz
konsekutywne od 120 zł minimalny czas pracy 2 godziny (we Wrocławiu lub Oławie)
towarzyszące całodzienne 900 zł / dzień,
w tym do 8 godz. tłumaczenia
koszty przejazdów, wyżywienia, zakwaterowania ponosi zleceniodawca
czas podróży (nie dotyczy miast Wrocław i Oława) do ustalenia

Powyższe ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.