Tłumacz języka niemieckiego Krzysztof Szukowski

Informacje o tłumaczu

  • wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/61/09
  • wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej m. Wrocławia 197933
  • NIP 622-114-64-90
  • REGON 020828545
  • wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, mgr filologii germańskiej (1997 r.)
  • członek nadzwyczajny TEPIS (Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych) od 2011 roku
  • kilkanaście lat pracy w niemieckich firmach działających w Polsce, głównie jako tłumacz
  • 15 lat owocnej współpracy z różnymi biurami tłumaczeń, firmami, instytucjami oraz osobami prywatnymi
  • dziesiątki tysięcy stron przetłumaczonych dokumentów, setki godzin tłumaczeń ustnych

 

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Krzysztof Szukowski