Oferta

PISEMNE ZWYKŁE

 • dokumenty firmowe
 • instrukcje obsługi
 • materiały reklamowe
 • korespondencja handlowa
 • teksty na strony WWW
 • bilanse, sprawozdania

PISEMNE POŚWIADCZONE

 • dokumenty USC;
 • świadectwa, dyplomy, uprawnienia;
 • dowody rejestracyjne, umowy sprzedaży;
 • akty notarialne, odpisy KRS, HR;
 • umowy, statuty, akty założycielskie;
 • wyroki sądowe, postanowienia i wszelkie dokumenty sądowe;
 • sprawozdania finansowe, raporty;
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia;

USTNE ZWYKŁE LUB JAKO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

 • rozmowy biznesowe
 • szkolenia
 • konferencje
 • podpisywanie dokumentów notarialnych
 • czynności urzędowe (USC, sądy itp.)

USTNE – GDZIE?

 • Wrocław
 • Polska
 • zagranica